แสดงความยินดีและมอบทุนสนับสนุนนักเรียน ได้รับคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ

โพสต์3 ต.ค. 2560 01:36โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2560 00:47 โดย Greecha Katpratoom ]

ดร.ชวนพิศ    เลี้ยงประไพพันธ์    ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย    แสดงความยินดีกและมอบทุนสนับสนุน เพื่อเป็นกำลังใจ       ให้นายบางกอก         วาณิชยานนท์          นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4/6    ที่สอบผ่านโอลิมปิกวิชาการ     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  และมีสิทธิ์เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ    ค่าย 1    ระหว่างวันที่  7-21 ตุลาคม   2560  ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน    จังหวัดน่าน#ข่าว2560

Comments