แสดงความยินดีและมอบทุนสนับสนุนนักเรียน ได้รับคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ

โพสต์27 ก.พ. 2560 23:36โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร

ดร.อวยพร    หว่างตระกูล     ผู้อำนวยการ       แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย  และมอบทุนสนับสนุน    ให้เด็กชายบางกอก      วาณิชยานนท์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3/1  ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ    ค่าย 2    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ระหว่างวันที่  6-20 มีนาคม 2560  ที่ผ่านมา  ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


#ข่าว2559

Comments