ร่วมแสดงความยินดีโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ครบรอบ 130 ปี

โพสต์26 ม.ค. 2561 01:06โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 30 ม.ค. 2561 22:34 โดย ศุภโชค ชัยนิลพันธ์ ]

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย    นำโดย ดร.ชวนพิศ    เลี้ยงประไพพันธ์    ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ   และคณะมอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์จันทร์ฉาย    ไทยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม  เชียงราย  ในโอกาสนมัสการพระเจ้าขอบพระคุณครบรอบ 130 ปี และ เปิดใช้อาคารแบคแทลล์   เมื่อวันที่ 26 มกราคม  2561  ณ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม   จังหวัดเชียงราย#ข่าว2560

Comments