ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

โพสต์11 ก.ค. 2562 01:11โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2562 17:41 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]
วันนี้ 11  กรกฎาคม   2562  ดร.ยุพิน       ชัยราชา   รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน  นายไพโรจน์    ล้อสินคำ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน  ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ     เนื่องใน วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช     ประจำปี 2562   เพื่อแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที และร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้ำเลิศของพระองค์ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย   ณ   ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  

#ข่าว2562
Comments