ร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ร่วมกับ คณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์ เชียงใหม่

โพสต์11 ส.ค. 2560 01:17โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 14 ส.ค. 2560 18:21 โดย Greecha Katpratoom ]

ศาสนาจารย์กิมราญ    จาริเพ็ญ     อนุศาสก    โรงเรียนดาราวิทยาลัย     นำคณะครูฝ่ายศาสนกิจ     นักเรียนคณะ SCM  ร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ    ในรัชกาลที่ ๙  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๕    พรรษา     พระมารดาประชาไทย    ร่วมใจถวายพระพร     จัดโดย คณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์เชียงใหม่     มีตัวแทน   ๕    ศาสนาทั้ง    พุทธ      คริตส์      อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู    และศาสนาซิกซ์นามธารี   กงสุลต่างประเทศ   ผู้แทนหน่วยงานสถาบันการศึกษา      ร่วมพิธี  มีนางสุภาเพ็ญ     ศิริมาตย์  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่   เป็นประธาน   ณ พุทธสถาน    อำเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐#ข่าว2560

Comments