ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

โพสต์4 มิ.ย. 2562 00:16โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 4 มิ.ย. 2562 18:32 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เมื่อวันที่ 3  มิถุนายน 2562   โรงเรียนดาราวิทยาลัย  นำโดยนางสาวเสาวลักษณ์      ดีแก้ว  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  คณะผู้บริหาร   นำคณะครูเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่   เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ซึ่งโอกาสนี้ นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   ประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จุดเทียนชัย และต่อเทียนให้ผู้เข้าร่วมพิธี จากนั้นกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี   ณ  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา  จังหวัดเชียงใหม่  

#ข่าว2562Comments