ร่วมพิธีเปิดทางลอดฟ้าฮ่าม และขัวสรีเวียงพิงค์

โพสต์10 มิ.ย. 2561 21:05โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2561 00:27 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน  2561  โยธวาทิตโรงเรียนดาราวิทยาลัย   ร่วมบรรเลงเพลงในการเปิดทางลอดฟ้าฮ่าม    และขัวสรีเวียงพิงค์   โดยมีนายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม    เป็นประธาน เปิดทางลอดฟ้าฮ่าม     และขัวสรีเวียงพิงค์ ของกรมทางหลวง  ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่#ข่าว2561

Comments