ร่วมเฝ้าฯ ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โพสต์27 ม.ค. 2560 02:01โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน
    เมื่อวันศุกร์  ที่  27  มกราคม  2560  ตัวแทนคณะครู และนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย นำโดย อาจารย์ไพโรจน์   ล้อสินคำ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน และชุมชนสัมพันธ์ เฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่  22 - 27  มกราคม  2560   ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่
#ข่าว2559

Comments