โรงเรียนดาราวิทยาลัย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

โพสต์6 ธ.ค. 2560 01:17โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 7 ธ.ค. 2560 23:12 โดย Greecha Katpratoom ]

      เมื่อวันที่  5   ธันวาคม  2560   ดร.นฤมล      สายะบุตร  รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา  และงานวิจัย   พร้อมตัวแทนคณะครูแผนกประถมศึกษาตอนต้น   ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล     เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   วันชาติ   และวันพ่อแห่งชาติ  ถวายแด่พระสงฆ์สามเณร จำนวน 91 รูป ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่   โดยมีพระเทพปริยัติ   เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่   เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายปวิณ ชำนิประศาสน์    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่     เป็นประธานฝ่ายฆราวาส บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  #ข่าว2560

Comments