โรงเรียนดาราวิทยาลัย มอบทุนช้างเผือก สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬา ปีการศึกษา 2559

โพสต์18 เม.ย. 2560 01:13โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 18 เม.ย. 2560 01:28 ]

เมื่อวันที่  18 เมษายน  2560  ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ และ ดร.อวยพร   หว่างตระกูล ผู้อำนวยการ กล่าวแสดงความยินดี  ให้โอวาท และบันทึกภาพร่วมกับนักเรียนที่ได้รับทุนช้างเผือก  ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน  ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนดาราวิทยาลัย   อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ #ข่าว2559

Comments