โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดอบรมให้กับนักเรียนและนักกีฬาบาสเกตบอล โครงการ Junior NBA Thailand 2017

โพสต์13 ก.ค. 2560 01:47โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร

โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จัดอบรมให้กับนักเรียนและนักกีฬาบาสเกตบอลโรงเรียนดาราวิทยาลัย  ในโครงการ Junior  NBA  Thailand 2017  ระหว่างวันที่ 12-13  กรกฎาคม  2560  ณ สนามบาสเกตบอล  เอ็ดน่า เอส โคล   เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ใหม่ และความรู้เพิ่มเติม  โดย  มีวิทยากรจาก Junior  NBA  มาให้ความรู้  โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6  เข้าร่วมการอบรมในวิชาพลศึกษา  และ นักกีฬาบาสเกตบอลอบรมในช่วงเวลาฝึกซ้อม#ข่าว2560

Comments