โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โพสต์8 ส.ค. 2562 19:56โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2562 02:11 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

โรงเรียนดาราวิทยาลัย      จัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ    พระบรมราชชนนีพันปีหลวง      เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา    ๘๗  พรรษา    ในวันศุกร์ที่  ๙    สิงหาคม    ๒๕๖๒       โดยมี  ดร.ชวนพิศ         เลี้ยงประไพพันธ์     ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ เป็นผู้เปิดกรวยดอกไม้เทิดพระเกียรติหน้าพระบรมฉายาลักษณ์   อ่านบทอาเศียรวาท    คณะครู   นักเรียนทุกระดับชั้นร่วมพิธี    ณ สนามวงกลม   โรงเรียนดาราวิทยาลัย

#ข่าว2562

Comments