โรงเรียนดาราฯ ส่งมอบดอกไม้จันทน์ในรูปแบบดอกดารารัตน์ จำนวน 7,000 ดอก ให้จังหวัดเชียงใหม่

โพสต์8 ส.ค. 2560 02:42โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2560 18:29 โดย Greecha Katpratoom ]

คณะผู้บริหาร   ครู   และนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย  นำโดย  อาจารย์พริ้มเพรา         ไชยกัณทา  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน    ส่งมอบดอกไม้จันทน์ในรูปแบบดอกดารารัตน์  จำนวน 7,000   ดอก   ให้จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมแสดงความจงรักภักดี และถวายอาลัย โดยมี นายปวิณ   ชำนิประศาสน์     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบ  ณ โถงชั้น 1 บริเวณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 8  สิงหาคม  2560
#ข่าว2560


Comments