โรงเรียนดารามอบเงินสนับสนุน นักเรียนร่วมแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14

โพสต์6 มิ.ย. 2561 20:59โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 7 มิ.ย. 2561 17:43 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เมื่อวันที่  7    มิถุนายน  2561 ดร.ชวนพิศ  เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ- ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย   แสดงความยินดี  ให้โอวาท   และมอบเงินสนับสนุน  ให้นายบางกอก    วาณิชยานนท์    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6    ที่ผ่านการคัดเลือก   จาก  มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา   ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์       (สอวน.)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     ให้เป็นตัวแทนไปร่วมแข่งขัน       คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ        ครั้งที่ 14     ( The 14th  Thailand Olympiad in Informatics : 14th   TOI) ในวันที่    19-22   มิถุนายน  2561      ณ หอประชุมประดู่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)   กรุงเทพมหานคร#ข่าว2561

Comments