โรงเรียนเชียงรายวิทยาคมดูการเรียนการสอนหลักสูตร NP

โพสต์8 มิ.ย. 2561 02:26โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 10 มิ.ย. 2561 18:11 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เมื่อวันที่ 8  มิถุนายน  2561  โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม  นำคณะครู    มาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร NP     โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย     นำโดย  อาจารย์เสาวลักษณ์  ดีแก้ว  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   และคณะครูผู้ดูแลฝ่าย NP  ต้อนรับ พร้อมทั้งพาชมห้องเรียน  ศึกษาหลักสูตรการสอน  ณ ห้องประชุมโซเฟีย  บรัดเลย์    แมคกิลวารี  อาคารอำนวยการ  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่
#ข่าว2561


Comments