รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการ PIM Young Real Estate Planer Contest 2019 ในหัวข้อ “ My Happy School ”

โพสต์31 ต.ค. 2562 00:11โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 31 ต.ค. 2562 17:48 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เมื่อวันที่ 30  ตุลาคม  2562  ดร.ชวนพิศ  เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ  แสดงความยินดี กับกลุ่มสาระการงานอาชีพ  และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ที่นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  เข้าร่วมประกวดในโครงการ  PIM Young Real Estate Planer Contest 2019  ในหัวข้อ “ My Happy School ”  จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการจัดการอาคารและอสังหาริมทรัพย์  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  รับเกียรติบัตร   เงินรางวัล 8,000 บาท   ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาการจัดการอาคารและอสังหาริมทรัพย์  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ประเภททุน PIM   มีรายชื่อนักเรียนดังนี้

1.  นายสกาย  คิด  ลูน  จอมพงษ์ นักเรียนชั้น ม.5/4

2.  นางสาวพลอยแพรพรรณ  เสถียรภากร นักเรียนชั้น ม.5/4

3.  นายวิริยะ  สิงหาสิน นักเรียนชั้น ม.6/12

4.  นายธนรัตน์   จินดามงคล นักเรียนชั้น ม.6/12

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ  อาจารย์กฤตยชญ์    สายใจ  และ  อาจารย์สายนที    สิงห์คำ 


 
#ข่าว2562

Comments