รับมอบแว่นสายตา "โครงการแก้ไขปัญหาด้านการมองเห็นในเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6"

โพสต์23 ก.พ. 2561 03:20โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 26 ก.พ. 2561 19:29 โดย ศุภโชค ชัยนิลพันธ์ ]
    ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ  งานสร้างเสริมสุขภาพ  สำนักการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม  สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่  โดย  นายไพศาล   สุรธรรมวิทย์   เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่   คุณรัตนีประกร   ธนัทพวงเงินมาก   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ และคณะ  นำแว่นสายตามามอบให้แก่  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6   โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จำนวน  34  คน   โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน  จำนวน  38  คน  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ  จำนวน  5  คน และ โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง  จำนวน  1  คน  ใน โครงการ " แก้ไขปัญหาด้านการมองเห็นในเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 "  ที่มีสายตาผิดปกติ หรือความสามารถการมองเห็น  6/18 ขึ้นไป  ที่ได้รับการตรวจสายตาเบื้องต้นจาก เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือครูอนามัยโรงเรียนแล้ว  ซึ่งทางโครงการฯ จะดำเนินการตรวจวัดสายตาให้นักเรียน  โดยจักษุแพทย์ พร้อมตัดแว่นสายตาให้ในรายที่เห็นว่าต้องใช้แว่นสายตา   เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2561    ณ   ห้องประชุมแม่ยอดเฮือน  อาคารดารารัศมี  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  โดยมี  อาจารย์อัญชลี   สถิตย์ศิลาธรรม   ครูพยาบาล แผนกประถมศึกษาปีที่ 1 - 3   เป็นผู้ดำเนินการ   อาจารย์ไพโรจน์   ล้อสินคำ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน   เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และ อาจารย์พริ้มเพรา   ไชยกัณทา   รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน   เป็นผู้กล่าวขอบคุณ และ มอบของที่ระลึกให้แก่  นายไพศาล   สุรธรรมวิทย์   เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ 


#ข่าว2560Comments