รับมอบประกาศเกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หน่วยสถาบันการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาที่มียอดบริจาคโลหิตสูงสุด ประจำปี 2560

โพสต์10 มิ.ย. 2561 21:08โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2561 00:21 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เมื่อวันที่   9  มิถุนายน   2561  เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่      ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่   จัดกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2561 (World Blood Donor Day 2018)    ภายใต้สโลแกน Be there for someone else. Give blood. Share life ทุกชีวิตมีความหมาย  ให้โลหิตให้ชีวิต     ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10      จังหวัดเชียงใหม่   โรงเรียนดาราวิทยาลัย  โดย อาจารย์พริ้มเพรา      ไชยกัณทา  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน  บุคลากร  และสัมพันธ์ชุมชน  เป็นตัวแทนร่วมงาน    และได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  หน่วยสถาบันการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาที่มียอดบริจาคโลหิตสูงสุด  ประจำปี 2560 จากนายปวิณ ชำนิประศาสน์    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่    ประธานในพิธี #ข่าว2561
   
Comments