ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โพสต์11 พ.ค. 2562 00:44โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 11 พ.ค. 2562 23:17 ]

 โรงเรียนดาราวิทยาลัย     จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น    ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ในวันเสาร์ที่  11   พฤษภาคม  2562 โดยระดับชั้นปฐมวัย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6  พบครูประจำชั้นในช่วงเช้า และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  พบครูประจำชั้นในช่วงบ่าย   เพื่อรับตารางสอน      รับฟังชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน   และเปิดให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน     ทางด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา    โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย     นำโดย  ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ  ร่วมต้อนรับคณะผู้ปกครอง 

#ข่าว2562Comments