ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประถมศึกษา สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

โพสต์5 มี.ค. 2562 22:35โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 6 มี.ค. 2562 15:59 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เมื่อวันที่   6  มีนาคม   2562  ฝ่ายประถมศึกษา  สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายประถมศึกษา  เพื่อสรุปการดำเนินการของฝ่ายฯ  และเลือกตั้งประธานฝ่ายประถมศึกษาคนใหม่  โดยผลการเลือกตั้ง ดร.ชวนพิศ    เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย  ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานฝ่ายประถมศึกษา  ปีการศึกษา  2562-2564 โดยมีคณะกรรมการร่วมแสดงความยินดี  และมอบช่อดอกไม้ให้ประธานฝ่ายประถมศึกษา  และอาจารย์พรรณี   สหเสวียนต์  นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่  ปีบริหาร 2562-2564    ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารโซเฟีย  บรัดเลย์  แมคกิลวารี  โรงเรียนดาราวิทยาลัย
#ข่าว2561Comments