พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โพสต์9 เม.ย. 2562 01:12โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน
    เมื่อวันอังคารที่  9  เมษายน  2562  ฝ่ายงานสัมพันธ์ชุมชน  โรงเรียนดาราวิทยาลัย นำโดย  อาจารย์พิมลมาลย์   มหามนตรี   หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน และประชาสัมพันธ์ภายใน  ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ   ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก และ พระพรหมมงคล วัดพระธาตุศรีจอมทอง   ประธานฝ่ายสงฆ์ พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ขันน้ำสาคร ทั้ง 3 ขัน เพื่อความเป็นสิริมงคล   ณ  วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่

#ข่าว2561Comments