พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

โพสต์4 มิ.ย. 2562 01:14โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 4 มิ.ย. 2562 18:26 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]
    เมื่อวันอังคารที่  ๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒  ผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนดาราวิทยาลัย  ร่วมประกอบพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๓  มิถุนายน  ๒๕๖๒  โอกาสนี้ อาจารย์เสาวลักษณ์   ดีแก้ว   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   เป็นผู้อัญเชิญพระวจนะจากพระเจ้า    ผป.สุทธยนต์   อารีญาติ   ผู้ช่วยอนุศาสก  อธิษฐานสรรเสริญ และทูลขอการทรงนำจากองค์พระผู้เป็นเจ้า    ครูศาสนาสิรินทร   ทองเณร   อนุศาสก   เป็นผู้อธิษฐานเผื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์  โดยมี  ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ   ประธานในพิธี   เป็นผู้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ เพื่อถวายราชสักการะ พร้อมทั้ง กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  จากนั้น คณะครู และนักเรียนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และสดุดีจอมราชา นำโดย  วงดุริยางค์ Dara Symphonic Band และคณะนักร้องประสานเสียงวง Dara Chorus   ณ   บริเวณสนามวงกลมโรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่

#ข่าว 2562
Comments