พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561

โพสต์2 ก.ค. 2561 22:52โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 2 ก.ค. 2561 23:37 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เมื่อวันที่   1   กรกฎาคม   2561    จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ    ประจำปี 2561   โดยมีนายปวิณ           ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี มีลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือชาวบ้าน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือเข้าร่วมงานประมาณ 3,000 คน ในงานนี้ อ.ไพโรจน์  ล้อสินคำ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน  เป็นตัวแทนไปร่วมงาน พร้อมกับคณะครู  นักเรียน  และ วงดุริยางค์  แลได้รับมอบเกียรติบัตรให้การสนับวงดุริยางค์  นำขบวนสวนสนาม    ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่#ข่าว2561
Comments