พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โพสต์10 ก.ค. 2562 01:04โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 10 ก.ค. 2562 18:00 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

ฝ่ายมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนดาราวิทยาลัย   จัดพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ปีการศึกษา 2562  โดยมี ครูศาสนาสิรินทร     ทองเณร  อนุศาสกเป็นผู้ประกอบพิธี   และ  ดร.ชวนพิศ    เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย  กล่าวให้โอวาท  คณะผู้บริหารโรงเรียนร่วมกลัดช่อดอกไม้แสดงความยินดี  ณ ห้องประชุมแมคกิลวารี  อาคารโซเฟีย  บรัดเลย์  แมคกิลวารี  โรงเรียนดาราวิทยาลัย

#ข่าว2562

Comments