พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561

โพสต์4 ก.ค. 2561 01:28โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2561 18:11 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]
    เมื่อวันพุธที่  4  กรกฎาคม  2561   ฝ่ายกิจการนักเรียน  แผนกมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ประจำปีการศึกษา  2561   โดยมี  ศาสนาจารย์กิมราญ   จาริเพ็ญ   ที่ปรึกษาฝ่ายศาสนกิจ  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  เป็นผู้ประกอบพิธี และครูศาสนายุพิน   ชัยราชา   รักษาการอนุศาสก และรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เป็นผู้ให้โอวาท   จากนั้น  คณะผู้บริหาร  หัวหน้าแผนก และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  แผนกมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3   กลัดดอกไม้ เพื่อร่วมแสดงความยินดีแก่  คณะกรรมการนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     ณ   หอประชุมบาร์บาร่า แมคคินลี่ย์  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่

#ข่าว2561

Comments