พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนดาราวิทยาลัย

โพสต์9 ก.ค. 2562 01:49โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2562 17:39 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

ฝ่ายมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จัดพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562  โดยมี ครูศาสนาสิรินทร     ทองเณร     อนุศาสก   เป็นผู้ประกอบพิธี   และ ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ   เป็นผู้ให้โอวาท   และกลัดดอกไม้แสดงความยินดีกับคณะกรรมการนักเรียน  โดยมีคณะผู้บริหาร  หัวหน้าแผนก  ร่วมกลัดดอกไม้แสดงความยินดี    ณ หอประชุมบาร์บาร่า  แมคคินลีย์  โรงเรียนดาราวิทยาลัย

 รายชื่อคณะกรรมการนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา  2562

ชื่อพรรค พรรค We are Darica


                    เด็กหญิงพัชริญา            อมรศรีสัจจะ              ม.3/2       ประธาน

                    เด็กชายชินกฤต              จิตหัตถะ                     ม.3/1       รองประธาน

                    เด็กหญิงกานต์พิชา        ปันสา                           ม.2/4       เลขานุการ

                    เด็กชายณัฐวัฒน์             มโนค่า                        ม.3/3       เหรัญญิก

                    เด็กหญิงวรกมล               กันทา                          ม.2/3       รองเหรัญญิก

                    เด็กชายธนกร                  จิตต์จำนง                   ม.3/2       ปฏิคม

                    เด็กชายปฐมพงศ์            กิจพิพัฒน์ธนสิน      ม.3/4       รองปฏิคม

                    เด็กชายซิลวาโน่             คอลลีนี่                        ม.2/1       รองปฏิคม

                    เด็กหญิงเเพรวา              อุสาหะ                          ม.3/1       กรรมการ

                    เด็กชายศุภนัฏฐ์              คำตั๋น                           ม.2/4       กรรมการ

                    เด็กหญิงสุธีรา                 บูรพา                            ม.1/10     กรรมการ

                    เด็กชายปัสซัม                อัลฉับบาน                   ม.1/2         กรรมการ#ข่าว2562


Comments