พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการ และที่ปรึกษาสมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย ปีบริหาร 2560 - 2561

โพสต์4 ธ.ค. 2560 00:07โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 7 ธ.ค. 2560 23:06 โดย Greecha Katpratoom ]
    เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่  30  พฤศจิกายน  2560   สมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย จัด พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการ และที่ปรึกษาสมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย  ปีบริหาร 2560 - 2561  โดยมี  ศาสนาจารย์กิมราญ   จาริเพ็ญ  อนุศาสกโรงเรียนดาราวิทยาลัย   เป็นผู้ประกอบพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการ และที่ปรึกษาสมาคมฯ   อาจารย์ดร.กัลยา   สมบูรณ์   อุปนายกสมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย   เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการ และที่ปรึกษาสมาคมฯ  โอกาสนี้  คุณพิมล   ปัญจสวัสดิ์วงศ์   อดีตนายกสมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย  ปีบริหาร 2558 - 2559   ส่งมอบงานของสมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย พร้อมทั้ง มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา   ศรีสุข   นายกสมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย  ปีบริหาร 2560 - 2561  จากนั้น อาจารย์สุรศักดิ์   ไชยกัณทา   ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนดาราวิทยาลัย   คุณนิวัฒน์   ศิริสานต์   นายกสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย   คุณจุไร   ชำนาญ   คุณจุฑาทิพย์   เขียวอุบล   อดีตนายกสมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย และนายกสมาคมศิษย์เก่าจาก สมาพันธ์ศิษย์เก่าสถาบันการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่   มอบช่อดอกไม้ และกล่าวแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา   ศรีสุข   นายกสมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย โอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่   พร้อมกันนี้  รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา   ศรีสุข   คุณจันทนา   มหาวันนา   อาจารย์กัลยา   สมบูรณ์   คุณปานฤทัย   สุภารัตน์   คุณปทิตา   เนียวกุล และคุณเพ็ญลักษณ์   ลีวัฒนกุล   นักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย ร่วมมอบเงินสนับสนุนงานของสมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย นอกจากนี้ คุณสุวิภา   เจริญกุศล   นักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย ดารา ม.ศ.5  พ.ศ.2523  รุ่น 100  ปี   คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย  ปีบริหาร 2560 - 2561  มอบน้ำดื่ม เพื่อใช้ในงาน/กิจกรรมต่างๆ ของทางสมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย  จากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีฯทุกท่าน ร่วมกันร้องเพลงประจำโรงเรียนดาราวิทยาลัย    ณ   ห้องประชุมดารารัศมี  อาคารดารารัศมี  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่

#ข่าว2560      
Comments