พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย ปีบริหาร 2561 - 2562

โพสต์4 ธ.ค. 2561 01:45โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 4 ธ.ค. 2561 20:02 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]
    เมื่อวันจันทร์ที่  3  ธันวาคม  2561   สมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย  ปีบริหาร 2561 - 2562  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย  ปีบริหาร 2561 - 2562   อีกทั้ง เพื่อช่วยกันพัฒนาโรงเรียนในด้านต่าง ๆ  รวมถึง เพื่อส่งเสริมสวัสดิการของนักเรียน  ครู และผู้ปกครอง  ตลอดจน เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมด้านการศึกษา  การอบรมเด็ก และเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ   โดยมี  ศาสนาจารย์กิมราญ   จาริเพ็ญ   ที่ปรึกษาฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนดาราวิทยาลัย   เป็นผู้ประกอบพิธี   นายนิวัฒน์   ศิริสานต์   นายกสมาคมผู้ปกครอง และครูฯ   กล่าวขอบคุณ และแนะนำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ   โอกาสนี้  ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย   เป็นผู้มอบช่อดอกไม้ และกล่าวแสดงความยินดีกับ นายกสมาคมผู้ปกครอง และครูฯ และ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ    ณ   ห้องประชุมแมคกิลวารี   ชั้น 3   อาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี   โรงเรียนดาราวิทยาลัย   จังหวัดเชียงใหม่#ข่าว2561Comments