พิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี 2560

โพสต์18 เม.ย. 2560 20:36โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน
    เมื่อวันจันทร์  ที่  17  เมษายน  2560  อาจารย์ไพโรจน์   ล้อสินคำ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  นำตัวแทนคณะครู และนักเรียนเข้าร่วม เดินขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่  พิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่  ประจำปี 2560  เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวงศ์ผู้ครองล้านนา อดีตผู้ครองนครเชียงใหม่ทุกพระองค์ และเจ้านายฝ่ายเหนือ ที่ทำให้เมืองเชียงใหม่เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน  โดยมี  นายปวิณ   ชำนิประศาสน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   เป็นประธานในพิธี   ณ  บริเวณกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่  วัดสวนดอก พระอารามหลวง  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่
#ข่าว2559


Comments