พิธีรดน้ำดำหัวคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

โพสต์5 เม.ย. 2561 01:44โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 18 เม.ย. 2561 19:21 โดย ศุภโชค ชัยนิลพันธ์ ]

คณะผู้บริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย     จัดพิธีรดน้ำดำหัวคณะกรรมการบริหารโรงเรียน   เพื่อขอพร    เนื่องในเทศกาลปีใหม่เมือง    เมื่อวันที่  5  เมษายน    2561  โดยมี ผป.สมศรี        ไชยเศรษฐ กรรมการบริหารโรงเรียน   เป็นตัวแทนคณะกรรมการกล่าวอวยพร   ณ ห้องประชุมโซเฟีย  บรัดเลย์   แมคกิลวารี  อาคารอำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย
#ข่าว2560


Comments