พิธีระลึกวันพระราชทานนามโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

โพสต์3 ม.ค. 2563 00:12โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 6 ม.ค. 2563 19:56 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เมื่อวันที่  2   มกราคม   2563  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีระลึกวันพระราชทานนามโรงเรียน ปีที่ 114  ร่วมรำลึกถึงบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งโรงเรียนและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารพระราชทานนามโรงเรียนว่า The Prince Royal’s College    โรงเรียนดาราวิทยาลัย  นำโดย  อาจารย์สุทธยนต์  อารีญาติ  ผู้ช่วยอนุศาสกและคณะ  เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธี  ณ โบสถ์โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย#ข่าว2562

Comments