พิธีระลึกมิชชันนารีที่มีส่วนในพันธกิจโรงเรียนดาราวิทยาลัย

โพสต์28 พ.ย. 2560 21:28โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 12 ธ.ค. 2560 01:40 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]
เมื่อวันที่    29  พฤศจิกายน 2560     คณะผู้บริหาร นำโดย ดร.ชวนพิศ         เลี้ยงประไพพันธ์       ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียน    คณะผู้บริหาร และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย  ร่วมการนมัสการพระเจ้า        เนื่องในพิธีระลึกมิชชันนารีที่มีส่วนในพันธกิจโรงเรียนดาราวิทยาลัย  คือ  ศาสนาจารย์ดาเนียล        แมคกิลวารี      และ อาจารย์โซเฟีย    บรัดเลย์    แมคกิลวารี  โดยมี    ศาสนาจารย์กิมราญ     จาริเพ็ญ   อนุศาสก   เป็นผู้ประกอบพิธี  หลังจากเสร็จพิธีนมัสการ  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการวางดอกไม้   พร้อมคณะผู้บริหาร  คณะครู  และนักเรียน   ณ  สุสานนานาชาติ (บ้านเด่น)    เชียงใหม่


#ข่าว2560


Comments