พิธีเปิดค่ายติวเข้มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โพสต์2 ม.ค. 2563 00:49โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 6 ม.ค. 2563 20:05 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เมื่อวันที่ 2  มกราคม  2563  ฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จัดพิธีเปิดค่ายติวเข้มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2562  เพื่อเตรียมความพร้อม  และทบทวนบทเรียนให้แก่นักเรียน  โดยเชิญคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และอาจารย์จากสถาบันกวดวิชามาสอนนักเรียน  โดยมี ดร.ชวนพิศ  เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  และเชิญนายนิวัฒน์     ศิริสานต์  นายกสมาคมผู้ปกครองและครู  และ   นางชมพูนุช       รัตนา  นายกสมาคมนักเรียนเก่ามาให้โอวาทแก่นักเรียน  ณ ห้องประชุมแมคกิลวารี  อาคารโซเฟีย  บรัดเลย์  แมคกิลวารี  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่  #ข่าว2562


Comments