พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงด้านการศึกษา (MOU) ระหว่าง Mokwon University ประเทศเกาหลี และโรงเรียนดาราวิทยาลัย

โพสต์24 ม.ค. 2562 00:56โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 24 ม.ค. 2562 15:56 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เมื่อวันที่ 24  มกราคม  2561  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  โดย ดร.ชวนพิศ  เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ   ลงนามบันทึกข้อตกลงด้านการศึกษา (MOU)  กับ    Mokwon University ประเทศเกาหลี   เพื่อแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา  วัฒนธรรม  ร่วมมือกันในการจัดการเรียนการสอน   การพัฒนาด้านวิชาการ  และนางสาวปภาวรินทร์  นาคศรี  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4/11  ได้รับทุนการศึกษาไปเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่   Mokwon University  ประเทศเกาหลี  ณ  ห้องประชุม 1  อาคารโซเฟีย  บรัดเล่ย์  แมคกิลวารี  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่

#ข่าว2561

Comments