แผนกปฐมวัยสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง

โพสต์10 เม.ย. 2562 22:08โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร

เมื่อวันที่ 11 เมษายน  2562  แผนกปฐมวัย   จัดพิธีรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร เพื่อสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง โดยมี ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ – ผู้อำนวยการ  เป็นผู้กล่าวอวยพร   คศ.ดร.ยุพิน         ชัยราชา  รักษาการอนุศาสก       และรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  อธิษฐานเผื่อ  ตัวแทนนักเรียนมอบของดำหัวให้คณะผู้บริหาร    หลังจากนั้นนักเรียนระดับปฐมวัยได้เข้าหอประชุมรับฟังการให้ความรู้เรื่องวันสงกรานต์   และรดน้ำดำหัวคณะครู    ครูพี่เลี้ยงแผนกปฐมวัย   

#ข่าว2561Comments