เปิดห้องศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

โพสต์17 พ.ย. 2562 19:43โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 19 พ.ย. 2562 16:02 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เมื่อวันจันทร์ที่   18  พฤศจิกายน  2562    ฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนดาราวิทยาลัย   จัดพิธีนมัสการเปิดศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา     โดยมีดร.ชวนพิศ     เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย  เป็นประธานเปิดห้องศูนย์ฯ  เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน  โดยมีคณะผู้บริหาร  ครู  และนักเรียน เข้าร่วมพิธี    ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา   อาคารวินนี่  เบอร์  สจ๊วต  โรงเรียนดาราวิทยาลัย


#ข่าว2562
Comments