งานประจำปีโรงเรียนดาราวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์5 พ.ย. 2561 02:42โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 5 พ.ย. 2561 17:21 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]
    เมื่อวันเสาร์ที่  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด งานประจำปี  ปีการศึกษา ๒๕๖๑   โดยใช้ชื่องาน "๑๔๐  ปี จากมิชชันนารี  สู่ดาราวิทยาลัย"  เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่โรงเรียนดาราวิทยาลัยครบรอบการก่อตั้ง  ๑๔๐  ปี   อีกทั้ง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถของตนเองเต็มตามศักยภาพ  รวมถึง เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร  คณะครู  สมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย และสมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย  ตลอดจน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และชุมชนได้รับทราบประวัติความเป็นมาของโรงเรียนดาราวิทยาลัยที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า  ๑๔๐  ปี และได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน  โดยมี อาจารย์พรสวรรค์   เอี่ยมบุญ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน และบริการการศึกษา   เป็นประธานเปิดงานประจำปี  เวทีการแสดง    ณ  เวทีหน้าหอประชุมบาร์บาร่า แมคคินลี่ย์ และ ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ   เป็นประธานเปิดงานประจำปี  การแสดงภาคสนาม   ณ   สนามวงกลมโรงเรียนดาราวิทยาลัย #ข่าว2561
 
Comments