งาน"พบปะเล่าเรื่องหนังสือพิมพ์ชายด์ไทยนิวส์"

โพสต์1 มี.ค. 2562 00:21โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 3 มี.ค. 2562 16:16 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]
    เมื่อวันเสาร์ที่  23  กุมภาพันธ์  2562  ฝ่ายวิชาการ และกิจการนักเรียน  แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เพื่อเป็นนักเรียนเครือข่ายในโครงการหนังสือพิมพ์เพื่อการศึกษาเด็ก และเยาวชน (ชายด์ไทยนิวส์)  จำนวน  5  คน  ได้แก่  เด็กหญิงกานต์ธีรา   ล้อสินคำ   เด็กหญิงชมพูฟ้า   มีชัย   เด็กชายซิลวาโน่   คอลลีนี่   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   เด็กหญิงอาจรีย์   ราหูรักษ์ และ เด็กชายธนกร   จิตต์จำนง   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เข้าร่วม งาน "พบปะเล่าเรื่องหนังสือพิมพ์ชายด์ไทยนิวส์"  จัดโดย หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์รายวัน  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน และร่วมกันแสดงความคิดเห็นระหว่างสถาบันก่อนที่นักเรียนจะเข้าร่วมการอบรมการเป็นนักข่าวเด็ก และเยาวชนประจำหนังสือพิมพ์เพื่อการศึกษาสำหรับเด็ก และเยาวชน(ชายด์ไทยนิวส์) อีกทั้ง เพื่อทำความรู้จักเพื่อนต่างสถาบัน และคัดเลือกตัวแทนแต่ละโรงเรียนเข้าร่วมตัวแทนประจำกองบรรณาธิการ  โดยมี นายธนชัย   เทศะแพทย์   หัวหน้าโครงการหนังสือพิมพ์เพื่อการศึกษา และเยาวชน (ชายด์ไทยนิวส์)  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ  โอกาสนี้  นายจักรพันธ์  หวังวนวัฒน์   คณะกรรมการชมรมสื่อออนไลน์เชียงใหม่ และทีมข่าวหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ร่วมบรรยายพิเศษเรื่อง "สื่อออนไลน์ และสื่อหนังสือพิมพ์"  ให้กับนักเรียนเครือข่าย  10  สถาบัน    ณ   โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่


#ข่าว2561


    
Comments