งานกีฬาสมาพันธ์ศิษย์เก่า 7 สถาบันการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 21

โพสต์3 เม.ย. 2561 22:05โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน
    เมื่อวันเสาร์  ที่ 21  มีนาคม  2561  สมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย  นำโดย  รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา   ศรีสุข   นายกสมาคมฯ  เข้าร่วม การแข่งขันกีฬาสมาพันธ์ศิษย์เก่า  7  สถาบันการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  ครั้งที่  21   ได้แก่  สมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย   สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย   สมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย   สมาคมศิษย์เก่าพระหฤทัยเชียงใหม่   สมาคมศิษย์เก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย   สมาคมศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัย และสมาคมศิษย์เก่าวัฒโนทัยพายัพ (เจ้าภาพ)   ณ  หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ  84  ปี  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และสร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างสถาบัน  โดยมี  นายปริชัย   คำสุข   นายกสมาคมศิษย์เก่าวัฒโนทัยพายัพ   เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และ นายฐิตติณัฐ   ศักดิ์ธนานนท์   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ   เป็นประธานเปิดงาน   ซึ่งผลการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ สมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย  ได้รับ  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาแชร์บอล และ รางวัลชนะเลิศการประกวดกองเชียร์   โอกาสนี้   รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา   ศรีสุข   นายกสมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย   รับมอบธงเจ้าภาพในการจัดงานกีฬาสมาพันธ์ศิษย์เก่า  7  สถาบันการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  ครั้งที่  22  ต่อจาก สมาคมศิษย์เก่าวัฒโนทัยพายัพ  โดยมี  นายปริชัย   คำสุข   นายกสมาคมศิษย์เก่าวัฒโนทัยพายัพ   เป็นผู้ส่งมอบ#ข่าว2560Comments