งานกิจกรรมสานสายใยพี่สู่น้อง ม.ต้น (15 สิงหาคม 2560)

โพสต์11 ก.ย. 2560 00:18โดยGreecha Katpratoom
"งานสานสายใยพี่สู่น้อง" จัดโดยคณะครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมดารารัศมี ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 - 15.30 น.   โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความรักความผูกพันต่อสถาบันและเกิดความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง ซึ่งทางระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้จัดกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
    กิจกรรมสานสายใยพี่สู่น้อง ในปีนี้ได้จัดร่วมกับคณะกรรมการนักเรียน คณะครูและนักเรียนในระดับอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และได้เชิญศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จมาแชร์ประสบการณ์ให้กับรุ่นน้องได้รับฟัง โดยในปีนี้ได้เชิญ น.ส.พัชริดา บุญโคตร มาพูดคุยให้ข้อคิดกับน้องๆ และในปีนี้รุ่นพี่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้มีส่วนร่วมในการทำของที่ระลึกมอบให้กับน้องๆทุกคน ทำให้เกิดความรักความผูกพันต่อกันระหว่างพี่กับน้องมากยิ่งขึ้น


#ข้อมูลจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้น https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-3/kickrrm/017-2560-ngankickrrmsansayyiphisunxng15singhakhm2560
Comments