นักเรียน S-MAP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทัศนศึกษาประเทศสิงคโปร์

โพสต์7 มี.ค. 2561 00:38โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 7 มี.ค. 2561 00:39 ]
เมื่อวันที่   3 -  5  มีนาคม   2561   นักเรียนโครงการ  S-MAP  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนดาราวิทยาลัย   ปีการศึกษา 2560  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ประเทศสิงคโปร์  เช่น พิพิธภัณฑ์เมืองสิงคโปร์    Universal Studios  และสถานที่สำคัญในประเทศ   และยังได้เรียนรู้   Lap  DNA  Workshops  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์สิงคโปร์ (Science Centre Singapore) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักเรียน  โดยมี อาจารย์วัชราภรณ์      บัวเย็น  และ อาจารย์อภินันท์       ล้อสินคำ  เป็นอาจารย์ผู้ดูแล  


#ข่าว2560

Comments