นักเรียนรับทุนการศึกษา

โพสต์12 ธ.ค. 2560 23:29โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 13 ธ.ค. 2560 20:35 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]
วันที่ 13   ธันวาคม   2560   โรงเรียนดาราวิทยาลัย    โดย     ผป.ดร.ชวนพิศ    เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ   มอบทุนการศึกษา   ประจำปีการศึกษา 2550 ให้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา   จำนวน   31   ทุน   และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   จำนวน 17 ทุน     เพื่อเป็นการส่งเสริม  และสนับสนุนทางด้านการศึกษาแก่นักเรียน  ณ สนามวงกลมโรงเรียนดาราวิทยาลัย 
#ข่าว2560
Comments