นักกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 9 รับมอบโอวาท จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โพสต์14 ก.ค. 2560 01:46โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร

เมื่อวันที่   11  กรกฎาคม   2560     นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา    เป็นประธานในพิธีมอบโอวาทแก่คณะเจ้าหน้าที่ และนักกีฬาตัวแทนนักเรียนไทย     ก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 9   ณ      สาธารณรัฐสิงคโปร์   ระหว่างวันที่   13-21 กรกฎาคม  2560  โดยมีนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย   เป็นตัวแทนไปร่วมการแข่งขัน  คือนักกีฬาบาสเกตบอลหญิง  2 คน   คือ นางสาวกัลย์สุดา    ชำนาญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5   นางสาวปริญญา    สาระธนะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/11    และนักกีฬาว่ายน้ำ  2  คนคือ   นายอภิวิชญ์      ครัดทัพ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/9     นายณัฐภัทร    นันตาเป็ง   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3   ณ โรงแรมรอยัล  ปริ๊นเซส  หลานหลวง#ข่าว2560

Comments