มอบเงินค่าสินไหมทดแทน

โพสต์6 ก.ย. 2561 23:04โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 9 ก.ย. 2561 17:50 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]
    เมื่อวันศุกร์ที่  7  กันยายน  2561  บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย  มอบเงินค่าสินไหมทดแทน ให้แก่ ครอบครัวของเด็กชายชยกร   บุญเลิศ   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6  ที่เสียชีวิตด้วยโรคไต  โดยมี  นายนิวัติ และ นางสายฝน   บุญเลิศ  บิดา - มารดา ของนักเรียนที่เสียชีวิต   เป็นผู้รับมอบ    ณ   ห้องผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ   อาคารลูซี่ นิบบล๊อก  โรงเรียนดาราวิทยาลัย#ข่าว2561

Comments