มอบเงินค่าสินไหมทดแทน

โพสต์24 ต.ค. 2560 02:07โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน
    เมื่อวันอังคาร  ที่  24  ตุลาคม  2560  บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดย คุณคนิตตา   อุตมะโน   ผู้จัดการทีมการตลาด  ตัวแทนบริษัทฯ  ได้มอบเงินสินไหมทดแทน ให้แก่  ครอบครัวของ นายขวัญตะวัน   ศรีสวัสดิ์   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6  ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ  โดยมี  นางสิริลักษณ์   ศรีสวัสดิ์   มารดาของนักเรียนที่เสียชีวิต   เป็นผู้รับมอบ  โอกาสนี้  ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ และ อาจารย์ดอกเกษ   ชุมภู   หัวหน้างานการเงินจ่าย  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  ร่วมมอบเงินค่าสินไหมทดแทน   ณ   ห้องผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ   อาคารลูซี่ นิบบล็อก   โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่
#ข่าว2560

Comments