มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

โพสต์4 ม.ค. 2561 17:59โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 4 ม.ค. 2561 20:52 โดย ศุภโชค ชัยนิลพันธ์ ]

      เมื่อวันที่  4   มกราคม  2561  คณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียนดาราวิทยาลัย  นำโดย ผป.ดร.ชวนพิศ     เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ     เข้าพบนายปวิณ          ชำนิประศาสน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   เพื่อมอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่  2561 จากโรงเรียนดาราวิทยาลัย   ณ ห้องรับรอง    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  


#ข่าว2560

Comments