มอบคอมพิวเตอร์

โพสต์4 ต.ค. 2560 03:07โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2560 00:27 โดย Greecha Katpratoom ]

เมื่อวันที่  4  ตุลาคม    2560    คณะผู้บริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย    นำโดย  อาจารย์ยุพิน  ชัยราชา  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร       มอบเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน 10 เครื่อง  ให้กับ  ดร.วีณา หาญใจ  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ  โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี  จังหวัดลำปาง   เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของโรงเรียน  ณ   โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี    จังหวัดลำปาง#ข่าว2560

Comments