มอบเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติ นักเรียน "ผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อสังคม"

โพสต์5 พ.ย. 2560 23:53โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 8 พ.ย. 2560 21:14 โดย Greecha Katpratoom ]

วันที่    6   พฤศจิกายน    2560     โรงเรียนดาราวิทยาลัย     โดย  ดร.ชวนพิศ       เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ   โรงเรียนดาราวิทยาลัย    มอบเกียรติบัตร   แก่ นายภาสวัชญ์     แช่มไพโรจน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4   และนายพันธกานต์    แช่มไพโรจน์   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/2  เพื่อเชิดชูเกียรติ   "ผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อสังคม"    จากพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560     ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7   รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่   


ขอบคุณรูปภาพและข้อความจากเว็บไซต์  morning-news.bectero.com
#ข่าว2560


Comments