มอบชุดตัวต่อเลโก้

โพสต์22 ต.ค. 2562 02:01โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 23 ต.ค. 2562 17:40 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เมื่อวันที่ 22  ตุลาคม  2562  สื่อมวลชนเสียงสันติ  นำโดย  ดร.จริยา      ศรมยุรา  ผู้อำนวยการ และคณะมอบชุดตัวต่อเลโก้    ให้ทางโรงเรียนดาราวิทยาลัย  เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเสียงสันติครบรอบ 54 ปี  และเป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียน  โดยมี  ดร.ชวนพิศ  เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ – ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย  รับมอบ  ณ  อาคารอำนวยการ  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่#ข่าว2562

Comments