มหกรรมติวเข้ม โครงการ “ Zero to Winner ติวให้พร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย”

โพสต์11 ก.ย. 2562 01:37โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 11 ก.ย. 2562 17:00 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เมื่อวันที่  11  กันยายน  2562  โรงเรียนดาราวิทยาลัย   ร่วมกับ ภาค 3360 โรตารีสากล สโมสรโรตารีถิ่นไทยงาม   สมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย และ  โรงเรียนกวดวิชา WE   BY  THE  BRAIN   จัดมหกรรมติวเข้ม  โครงการ “ Zero  to  Winner  ติวให้พร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย”  โดยมี อาจารย์เสาวลักษณ์        ดีแก้ว      รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ    กล่าวต้อนรับ     นายกชลิดา     เอกชัยพัฒนกุล  นายกสโมสรโรตารี่เชียงใหม่ถิ่นไทยงาม  กล่าวถึงนโยบายการจัดงาน   นางชมพูนุช      รัตนา     นายกสมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย  กล่าวถึงความร่วมมือ    และ  ผู้ว่าการภาคกมลศักดิ์  วิสิฐสกุลชัย  ผู้ว่าการภาค 3360  โรตารีสากล  กล่าวเปิดงาน  และมอบหนังสือเรียนให้กับนักเรียนดาราวิทยาลัยจำนวน 20 คน    โดย มีครูพี่กอล์ฟ  อาจารย์ชวลิต   กุลกีรติการ  ติวเข้มวิชาคณิตศาสตร์ และ  ครูพี่ยู  อาจารย์สุรเชษฐ์     พิชิตพงศ์เผ่า  ติว GAT เชื่อมโยง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 486 คน เข้าร่วมการติวเข้ม  ณ  ห้องประชุมแมคกิลวารี  อาคารโซเฟีย  บรัดเลย์  แมคกิลวารี  โรงเรียนดาราวิทยาลัย#ข่าว2562


Comments